آزمایشگاه Genes scan درنیواورلند امریکا واقع شده است. این آزمایشگاه در زمینه‌ی بیولوژی مولکولی و آزمایش‌های شیمیایی و میکروبی مواد غذایی فعال می‌باشد. آزمایشگاه Genes scan تست‌های ژنتیکی ویژه‌ای را درباره‌ی ارگانیسم‌های تصحیح شده ارائه می‌دهد. (GMO) جدیدترین سوژه‌های اطلاعاتی درباره‌ی شناسایی GMD را معرفی می‌نماید. شما می‌توانید اطلاعات بیشتری را درباره‌ی مفهوم نگهداری و حفاظت به‌دست آورید.