این شرکت امکانات نرم‌افزاری خود را در جهت تحقیق در زمینه‌های دارویی گسترش داده است و دارای نرم‌افزارهای قابل تنظیم و مناسبی است که با آنها می‌توان فعالیت بیولوژیکی ترکیبات را اندازه ‌گیری کرد. این شرکت در زمینه‌ی بهبود سیستم‌های Bioinformatics فعالیت می‌کند. شرکت Gene data در سال ۱۹۹۷ پایه‌گذاری شده و در زمینه‌های بیولوژی مولکولی ، بیوشیمی ، علوم کامپیوتری و بیوفیزیک و ریاضی و آمار تجربه دارد.