این سایت یک مجموعه‌ی طراحی شده‌ی اینترنتی توسط نویسندگان ، خوانندگان و محققانی است که در اینجا جمع شده‌اند تا اطلاعات خود را با همه‌ی افراد تقسیم نمایند. این سایت مقصد میلیون‌ها کاربر اینترنتی است که خواستار یادگیری و ابراز عقیده هستند. این سایت بیش از ۵۰۹ نویسنده دارد که ماهیانه بیش از ۷۰۰ موضوع به آرشیو این سایت می‌افزایند و در زمینه‌های متعددی مانند: هنر ،صنایع دستی ، تجارت ، اقتصاد ، کامپیوتر ، تکنولوژی ، محیط زیست ، مواد غذایی و آشامیدنی ، سرگرمی ، سلامتی ، باغبانی ، تاریخ ، سیاست ، حیوانات اهلی ، ادبیات ،مذهب و فلسفه ، جامعه ، فرهنگ ، ورزش و سفر مطالب ارزنده را ارائه می‌نمایند.