این سایت مربوط به یک مرکز تست‌های یادگیری برای دانش‌آموزان از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه می‌باشد که باعث افزایش میزان اطلاعات درسی آنها در زمینه‌ی: دروس انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، ایتالیایی ، اسپانیایی ، جغرافیا ،حکومتی ، تاریخ ، هنر ، موزیک ، ریاضی ، زمین‌شناسی ، زیست‌شناسی ، شیمی و فیزیک می‌گردد. هم‌چنین تست‌هایی در زمینه‌ی: تقویت حافظه ، هوش و افزایش مهارت تایپ وجود دارد. استفاده از این سایت برای عموم آزاد است.