هدف از طراحی این سایت مطالعه ، تحقیق و ترویج صنعت ساخت کارت‌های تبریک می‌باشد و کاربران در این زمینه به اطلاعات مفیدی دست می‌یابند.