معنی لغوی این سایت همیشه لبخندزدن می‌باشد و همان‌طور که از نام آن مشخص است ، این سایت از عوامل روحی و روانی برخوردار است. این شبکه برای اولین بار در ۲۲ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در اینترنت فعالیت خود را آغاز نمود و هنوز در حال فعالیت می‌باشد و بخش‌های مختلف تشکیل دهنده را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند با مشاهده و مراجعه به این سایت سطح اطلاعات خود را بالا برده و به تأثیر لبخندزدن و شاد بودن در زندگی انسان‌ها پی ببرند.