در این سایت اطلاعاتی در مــــوردبیماری‌های روحی و روانی ارائه می‌گردد. شما می‌توانید از طریق این سایت با عناوین و مطالب زیر آشنا شوید: استرس چیست؟ عوامل مؤثر در ایجاد استرس ، عواقب بیماری‌های روانی در سلامت و جسم انسان‌ها ، تشخیص ناراحتی‌های روانی و راه‌های درمان آنها. در این بخش ، دو نمودار با اشکال مختلف وجود دارد که یکی بیانگر میزان سلامتی و دیگری نشانگر وجود سطح استرس در افراد مختلف می‌باشد. شما می‌توانید آن دو نمودار را با هم مقایسه کرده و به تأثیر اختلالات روحی در سلامت جسم آدمی پی ببرید.