اطلاعات مربوط به کانون روان‌شناسی امریکا در شبکه مذکور ارائه داده می‌شود. در این شبکه شیوه‌ی نگارش تحقیقات و آزمایش‌ها براساس روش‌ها و متدهای جدید در این کانون انجام می‌گیرد. در این بخش مطالب تخصصی در مورد روان‌شناسی به منظور استفاده‌ی دانشجویان و اساتید به همراه بروشورها و مجلات آن که توسط این کانون منتشر می‌شود ارائه می‌گردد.