اتوماسیون صنعتی -<br /> فروشگاه کنترل پرداز -<br /> - 09120430763 ? 09111389839 ? 01333239739 ? <br /> و یا به آدرس شاپ دات کنترل پرداز دات کام مراجعه نمایید.