Spad اسپاد از سال ۱۳۸۷ با هدف ارتقای علمی فعالان حوزه امنیتی شروع به کار کرد.<br /> هدف شرکت پرورش مجریان مجرب و بهینه سازی سیستم های امنیتی بود. در راستای رسیدن به این هدف SPAD دوره های آموزشی متنوعی را برای کارشناسان و مجریان نصب برگذار کرد. سورس اصلی اطلاعاتی این دوره های آموزشی از تولید کنندگان اصلی و صاجبان صنایع که عمدتا در کشورهای اروپایی و آسیایی بودند تامین میشد.