انجمن تخصصی تاسیسات مکانیک ایران <br /> مرجع تخصصی تاسیسات مکانیک ساختمان می باشد که هدف از این انجمن اموزش های رایگان تاسیسات مکانیک ایران به مهندسان ودانشجویان کشور می باشد. که خود می تواند الگوی خوبی برای دیگر انجمن های صنفی کشور باشد.