خدمات اینترنتی سایت فارس آزمون به شرح ذیل حضور دانش آموزان و همکاران گرامی ارائه خواهد شد:<br /> <br /> 1- معرفی آزمون های ماهانه و نحوه استفاده از کتاب های الکترونیکی<br /> <br /> 2 – ارائه کارنامه ای از عملکرد دانش آموزان در آزمون ها و توضیح جزء به جزء کارنامه و نمره ی تراز<br /> <br /> 3 - راهنمایی دانش آموزان برای برنامه ریزی درسی در طول سال تحصیلی<br /> <br /> 4– ارائه نکات مهم برای مطالعه ی موثر و سود بخش و طریقه ی صحیح مطالعه کردن<br /> <br /> 5 – بیان راهکارهای لازم در مورد نقاط ضعف دانش آموزان در هر پایه ی تحصیلی( از ابتدایی تا کنکور)<br /> <br /> 6– بیان راهکارهای مفید و کاربردی برای آمادگی امتحانات پایان نیمسال و پایان سال تحصیلی و موفقیت در کنکور<br /> <br /> 7– ارائه اصول برنامه ریزی و روش موفقیت در کنکور<br /> <br /> - تابلو اعلانات<br /> <br /> - ایجاد انجمن های علمی در ارتباط با موضوعات درسی<br /> <br /> انجمن علمی، در پایگاه اینترنتی، محیطی پویا در تبادل اطلاعات علمی در موضوعات درسی می باشد. هر انجمن دارای یک مدیر می باشد که مطالب قابل درج در آن انجمن را شناسایی نموده و در برخی موارد مطالب را ویرایش می کند.<br /> <br /> دانش آموزان با بررسی هر مطلب می توانند پیشنهاد خود را در ارتباط با آن درج نمایندبرگزاری مسابقات علمی با طرح پرسش های مختلف و متنوع