این سایت با هدف ارائه مطالب درسی و حل تمارین درس های ابتدایی تا آخر دبیرستان به وجود آمده است.