سیسمونی و اسباب بازی الکترونیک مامایار<br /> محصولات برقی مامایار شامل :<br /> 1-گهواره برقی پارچه ای<br /> 2-گهواره برقی حصیری<br /> 3-تاب برقی<br /> 4-تاب برقی و میز غذا<br /> 5-تاب و گهواره برقی<br /> 6-کالسکه برقی<br /> 7-ماشین شارژی<br /> 8-موتور شارژی<br /> محصولات مامایار دارای یکسال گارانتی و بیمه نامه است.<br /> www.mamayar.com