شرکت بازرکانی آذران مهر قرن یکی از فعالترین مجموعه خدماتی در زمینه واردات . صادرات و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور توانسته است از سال 1370 خدمات ترخیص و مشاوره تعدادی از معتبرترین شرکت های تجاری و صنعتی و تولیدی را به عهده بگیرد. امید است با توکل به ایزد منان بتوانیم شرایط همکاری را با شما دوستان و همکاران و شرکتهای مختلف را فراهم آوریم.