تالار گفتگوی آراد سرمایه محلی برای بحث و گفتگو و ارایه تحلیلهای بنیادی و تکنیکی پیرامون بورس اوراق بهادار تهران و معاملات آتی سکه می باشد.