این سایت مربوط به موسسه‌ی فضایی رایس می‌باشد که هدف آن نشان دادن جهان در مقیاس کوچک‌تر به وسیله‌ی مطالعات و تحقیقات مختلف علمی در تمام سطوح ، نشان دادن مسیر به نسل آینده برای استفاده بهینه از فضا می‌باشد و هم‌چنین به بررسی شرایط آب و هوایی در جو می‌پردازد و در خصوص انواع متنوع ابزار رصدخانه‌ها توضیح می‌دهد. از جمله خدمات دیگر این سایت معرفی منابع اطلاعاتی ، روش‌ها و شیوه‌های پیشگویی آب و هوا در فضا و معرفی مراکز تحقیقاتی ،آکادمی‌ها ، سازمان‌ها وسایت‌های اینترنتی موجود در زمینه فضا می‌باشد.