شرکت سروش تلکام نماینده فروش مسدود کننده موبایل و تقویت کننده موبایل pulse ساخت کمپان ukconvergent انگلستان در ایران<br /> <br /> www.soroushtelecom.net<br /> 02122737305<br /> 02122736415