شرکت تارنمای طلایی نماینده انحصاری سیستم اطفا حریق اتوماتیک پایروژن ایروسل در(aerosl pyrogen) در ایران و مجری سیستمهای حفاظتی امنیتی شامل دوربین مداربسته, اعلام حریق و ...