شرکت Worldsat در سال ۱۹۸۷ پایه‌گذاری شده است و اولین شرکتی بود که تصویر ماهواره‌ای را از زمین ارسال کرد که در آن عکس ، هیچ اثری از ابرها مشاهده نمی‌شد. در این سایت می‌توانید عکس‌هایی با کیفیتی بالا مشاهده نمایید. در این سایت عکس‌های ماهواره‌ای از آسیا ، خاورمیانه و اروپا موجود می‌باشد. از طریق این سایت می‌توان به سایت‌های‌ جالبی‌ دست پیدا‌کرد.