پرتال نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده وب سایت آموزشی تکنیک های کاهش قیمت می باشد که شامل بحث و گفتگو ، خدمات مشاوره عارضه یابی رایگان، صدها مدرک علمی ، دانشنامه ، نظام پیشنهادات ، تورهای بازدید از صنایع ، خدمات علمی به پژوهشگران ، چاپ مقالات علمی در شماره وی‍ژه مجله ISI ، اعطای آرم کاهش قیمت به بنگاهها، آموزش مروجین ، معرفی متخصصین و سرویسهای جذاب دیگر می باشد.