جامع ترین نیازمندی های صنعت ساختمان شامل قسمتهای مختلفی از قبیل خدمات ساختمانی ، خدمات تزئیناتی ، خدمات تاسیساتی ، مصالح ساختمانی ، لوازم و تجهیزات ، ماشین آلات ، املاک ، بازار کار ، آموزش ، امور مهندسین ، شرکتهای مهندسی و ... می باشد.