این سایت آرشیو تاریخ فلسفه می‌باشد و شرحی درباره‌ی تئوری‌های منطقی ارائه می‌دهد. موضوع این توضیحات تاریخچه‌ی جهان و مدرنیته می‌باشد. در این سایت می‌توانید مجله‌های اینترنتی مربوط به این شاخه را ملاحظه نمایید و به سایر سایت‌ها در زمینه‌های تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی متصل شوید. در بخش شوخی این سایت می‌توانید داستان‌ها و لطیفه‌های خنده‌داری را مشاهده کنید.