سیستم های نظارت تصویری و کنترل تردد تحت شبکه<br /> <br /> دوربین های مدار بسته<br /> دستگاه های ضبط دیجیتال با ماتریکس داخلی Built in Matrix DVR<br /> Speed Dpome های تحت شبکه 36X<br /> <br /> کنترل تردد پرسنل<br /> کنترل آسانسور<br /> کنترل پارکینگ<br /> کنترل تردد هتل<br /> سیستم های اعتباری