منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد 89, سراسری 89 سنجش تکمیلی <br /> 1- تنها موسسه دارای منابع رشته های خاص،شناور و دانشگاه آزاد<br /> <br /> 2- رشته های خاص(ساخت و تولید،پلیمر،نساجی،معدن،هوا وفضا،کشتی )<br /> <br /> 3- رشته های شناور(مکاترونیک،نانومواد،مخازن هیدروکربوری،نفت،ابزاردقیق،ایمنی و بازرسی فنی<br /> <br /> 4- دانشگاه آزاد(مهندسی عمران تمام گرایشها،انرژی،محیط زیست،هسته ای)<br /> <br /> 5- کتب منطبق بر سرفصل های شورای عالی برنامه ریزی(چاپ شده توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)<br /> <br /> 6- ارایه جزوات معتبر از دانشگاه های شریف،امیرکبیر،تهران،علم و صنعت،خواجه نصیر و صنعت نفت<br /> <br /> 7- جزوات دانشگاه ها قابل استفاده برای دانشجویان در حال تحصیل،داوطلبان کنکور و مهندسین فعال در صنعت به عنوان هندبوک<br /> <br /> 8- ارایه خلاصه مباحث و نکات تکمیلی برای هر درس<br /> <br /> 9- آخرین اخبار کنکور سراسری ،آزاد،کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری<br /> <br /> 10- ارایه روشهای ابعادی برای حل تست های دروس فنی و محاسباتی<br /> <br /> 11- ارایه نکته ها و روشها برای هر درس + نکات کلیدی برای دروس ریاضی<br /> <br /> 12- ارایه بسته های مهندسی معکوس و حل تست با کمترین معلومات منطبق بر روشهای فازی<br /> <br /> www.sanjeshetakmili.com