در این سایت شما با Michael Oakeshott که یک فیلسوف در قرن بیستم بوده است آشنا می‌شوید. ایده‌های این شخص در دایره‌ی اطلاعات فلسفی کمی ناشناخته به نظر می‌رسد. در این سایت بیوگرافی این فیلسوف ، هم‌چنین مقالات و نوشته‌هایی درباره‌ی این شخص وجود دارد و شما می‌توانید از زندگی کاری این شخص هم اطلاعاتی به‌دست آورید.