آوا فارکس<br /> <br /> ۱.روی لینک سایت کلیک کنید و سایت را مشاهده کنید.<br /> ۲.حساب واقعی فارکس باز کنید.<br /> ۳.حساب خود را شارژ کنید.۱۰۰$<br /> <br /> جایزه افتتاح و شارژ حساب یک عدد ربع سکه بهار آزادی است.<br /> شماره حساب خود را به ایمیل ما ارسال کنید و جایزه را دریافت کنید.<br /> <br /> انواع حساب<br /> Silver min.deposit 100$<br /> Gold min.deposit 1000$<br /> Platinum min.deposit 10000$<br /> Islamic