آژانس هواپیمایی صدر گیتی<br /> نوروز 88 : <br /> ............................<br /> تور چین با پرواز امارات :<br /> 11روز (5شب پکن+3شب هانگزو +2شب شانگهای)<br /> 5روز گشت کامل شامل 16 گشت به همراه 5وعده ناهار<br /> هر نفر در اتاق 2 تخته 2.590.000 تومان<br /> هر نفر در اتاق 1تخته 2.990.000 تومان<br /> تاریخهای پرواز : از 27 اسفند تا 4 فروردین هر روز<br /> ........................................ .....................<br /> تور مالزی و سنگاپور با پرواز امارات<br /> 7 شب کوالا <br /> هتل 4 ستاره : 1.499.000 تومان<br /> هتل 5 ستاره : 1.746.000 تومان<br /> <br /> 4 شب کوالا+ 3 شب پنانگ<br /> هتل 4 ستاره : 1.695.000 تومان<br /> هتل 5 ستاره : 1.988.000 تومان<br /> <br /> 4 شب کوالا+ 3 شب سنگاپور<br /> هتل 4 ستاره : 1.989.000 تومان<br /> هتل 5 ستاره : 2.129.000 تومان<br /> .................................... ..........<br /> تورهای دور آسیا با پرواز امارات<br /> <br /> 10 روزه (3شب بانکوک+3شب کوالا+3شب پاتایا)<br /> هتلهای 3 ستاره : 1.990.000 تومان<br /> هتلهای 4 ستاره : 2.090.000 تومان<br /> هتلهای 5 ستاره : 2.190.000 تومان<br /> <br /> 10روزه (3شب بانکوک+3شب پنانگ+3شب پاتایا)<br /> هتلهای 3 ستاره : 2.050.000 تومان<br /> هتلهای 4 ستاره : 2.150.000 تومان<br /> هتلهای 5 ستاره : 2.350.000 تومان<br /> <br /> 10روزه (3شب بانکوک+3شب بالی+3شب پاتایا)<br /> هتلهای 3 ستاره : 2.150.000 تومان<br /> هتلهای 4 ستاره : 2.250.000 تومان<br /> هتلهای 5 ستاره : 2.450.000 تومان<br /> <br /> 15روزه (3شب بانکوک+4شب کوالا+<br /> 3شب سنگاپور+4شب شب پاتایا)<br /> هتلهای 3 ستاره : 2.690.000 تومان<br /> هتلهای 4 ستاره : 2.990.000 تومان<br /> هتلهای 5 ستاره : 3.290.000 تومان<br /> .................................... .............<br /> تورهای تایلند با پرواز امارات<br /> <br /> 8 روزه بانکوک <br /> هتل 5 ستاره : 1.690.000 تومان<br /> <br /> 8 روزه (3شب بانکوک+4شب پاتایل)<br /> هتلهای 4 ستاره : 1.690.000 تومان<br /> هتلهای 5 ستاره : 1.790.000 تومان<br /> <br /> 10روزه (3شب بانکوک+3شب پاتایا+3شب پوکت)<br /> هتلهای 3 ستاره : 1.890.000 تومان<br /> هتلهای 4 ستاره : 1.990.000 تومان<br /> هتلهای 5 ستاره : 2.390.000 تومان<br /> .................................... ............<br /> تور آنتالیا با پرواز تابان<br /> <br /> 6 شب و 7 روز <br /> هتل 3 ستاره : 559.000 تومان HB<br /> هتل 4 ستاره آنتالیا : 659.000 تومان HB<br /> هتل 5 ستاره ددمان: 739.000 تومان HB<br /> هتل 5 ستاره پورتوبلو: 899.000 تومان ALL<br /> هتل 5 ستاره کرملین: 939.000 تومان UALL<br /> هتل 5 ستاره تایتانیک: 979.000 تومان UALL <br /> <br /> HB : صبحانه+ناهار<br /> ALL : صبحانه+ناهار+شام+انواع نوشیدنیهای محلی<br /> ALL : UALL + انواع نوشیدنیهای بین المللی<br /> .................................. ........................<br /> تور 8 روزه تونس با پرواز نوول ایر<br /> <br /> هتل 5B ستاره : 1.455.000 تومان<br /> هتل 5 ستاره دولوکس: 1.555.000 تومان<br /> هتل 5 ستاره سوپردولوکس: 1.655.000 تومان<br /> <br /> ( صبحانه،ناهار،شام و 4 روز گشت کامل )<br /> ............................................. ...........<br /> تور 8 روزه دور ایران<br /> <br /> 2 شب اصفهان+3شب شیراز+2شب یزد<br /> اقامت در هتلهای 3 و 4 ستاره : 499.000 تومان <br /> <br /> رفت : 29 اسفند برگشت : 6 فروردین<br /> 7 روز گشت کامل با صبحانه و ناهار و بازدید از جاذبه های تاریخی و گردشگری