فعالیت این سایت فقط در زمینه ترجمه متون و فروش مقالات ترجمه شده به همراه متن انگلیسی در رشته های فنی و مهندسی است و کار ترجمه هر متن توسط کارشناس و مترجم همان رشته انجام می شود.قیمتها هم در مقابل کیفیت کار خیلی مناسبه و قبل از پرداخت پول شما یک صفحه از متن رو به عنوان نمونه کار دریافت می کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت ما دیدن فرمایید<br /> www.tarjomehfani.com