اولین مجله الکترونیکی (اینترنتی) علمی ، آموزشی ایران. ارائه جدیدترین اخبار و مقالات علمی. ارائه مجله علمی و ارسال آن به کاربران عضو. معرفی مراکز علمی تحقیقاتی و دانشمندان ایرانی و خارجی. همکاری با مراکز علمی و دانشگاه ها برای معرفی محققین و ...