این سایت متعلق به مرکز‌ی است که انواع مختلف منابع انرژی را در اختیار دارد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی منابع انرژی تجدید‌پذیر به‌دست آورید. این سایت امکان ارتباط شما را با کالج انرژی میسر می‌سازد و شما می‌توانید سؤالات مورد نظرخود را‌ در زمینه‌ی انرژی با متـخصصیـن ایـن مـرکز مطرح نمایید. این سایت شما را با محصولات مختلف این مرکز مطلع می‌سازد و شما برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره‌ی این مرکز و مسائل قانونی مربوط به آن بهتر است از این سایت دیدن کنید. از طریق این سایت می‌توان عضو این مرکز شده و با این شبکه همکاری کرد.