خانه کتاب علوی یزد که نماینده مؤسسه علوی تهران در یزد است طی تفاهم‌نامه‌ای با انجمن برای سمپادی‌های عضو انجمن که از آزمون‌ها و محصولات آن نمایندگی استفاده کنند تخفیف ویژه‌ای قائل شده است که این استفاده با ارائه کارت عضویت یا معرفی‌نامه انجمن معتبر است.