انتقال خط تلفن، اف ایکس، لینک ارتباطی، انتقال تصویر، انجام پروژه های خاص الکترونیکی