در اسفند ماه سال 76 تأسیس و در فروردین سال 1377 فعالیت خود را با شهرکهای صنعتی شکوهیه و سلفچگان آغاز کرد. هم اکنون این شرکت با داشتن 5 شهرک مصوب علاوه بر شهرک‌های شکوهیه، سلفچگان و محمودآباد که از شهرکهای فعال می‌باشد، دارای دو شهرک صنعتی مصوب دیگر نیز می‌باشد که در مراحل پایانی مکان‌یابی است. به علت واگذاری بیش از 95% اراضی شهرک‌های شکوهیه و محمودآباد، طرح توسعه این دو شهرک در دست اجرا است و فاز توسعه شهرک صنعتی شکوهیه نیز در حال واگذاری به متقاضیان می باشد.