ما را از نقطه نظرات ارزنده خود بهره مند فرمائید:<br /> تلفن پیام گیر : 2428016<br /> تلفنخـــــــانه : 21-2428017<br /> تلفنهای گویا: 7 – 24438705 و 2421880<br /> آدرس پستی: خیابان دانشگاه ابتدای کوی استانداری کدپستی 9816816135<br /> اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان<br /> آدرس پست الکترونیکی: [email protected] <br /> ساعت مراجعه : 7:15 الی 14:15