شماره تلفنهای تماس : <br /> تلفن گویا: 7743800<br /> تلفنخانه: 7743799- 7743810- 7743801<br /> فاکس : 7743802<br /> روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات : 7743805<br /> آدرس پست الکترونیک: E-mail: [email protected] tto-ir.org<br /> آدرس اداره کل : شهرک اداری بعثت میدان مهارت - اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان اردبیل