آدرس کامل : مشکین شهر - مدیریت آموزش وپرورش <br /> <br /> تلفن : روابط عمومی 5238131-0452 تلفن گویا 523444-0452 تلفنخانه 9-5230008<br /> <br /> نمابر : 5236300-0452