سایت آموزشی گوش، گلو و بینی، با هدف آموزش و ارتقای سطح علمی همکاران ، پزشکان و علاقمندان و ایجاد محیطی برای تبادل اطلاعات و آگاهی از آخرین پیشرفت های رشته تخصصی گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن و نیز برقراری امکان ارتباط بیشتر با بیماران برای افزایش آگاهی و راهنمایی آنان طراح شده است.<br /> <br /> <br /> این سایت متعلق به هیچ دانشگاه و یا ارگان و نهادی نیست.<br /> مدیر سایت: دکتر سهراب ربیعی