نمایشگاه به عنوان یکی از بهترین بخشهای بازاریابی و بازرگانی واحدهای تولید و تجاری امروزه جایگاهی ارزنده در عرصه تجارت بین المللی برای خود ایجاد نموده است.<br /> همه روزه شاهد برپایی چندین نمایشگاه عمومی و تخصصی در نقاط مختلف جهان هستیم و تنها نکته ای که این نمایشگاهها را نسبت به هم متمایز می کند سطح کمی و کیفی مشارکت کنندگان و سرویس های مناسب برگزار کننده است.<br /> شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق جهت بسط و توسعه اقتصادی استان کرمان به دستور استاندار محترم آقای دکتر رئوفی نژاد با واگذاری 240 هکتار از اراضی مجتمع شهید کریمی واقع در بهترین نقطه شهر کرمان (کیلومتر 12 جاده کرمان– باغین ) در حال احداث می باشد.