مجله ایران اکسپورتس از سال ۱۹۸۷ در حال فعالیت بوده که معرف تجارت داخلی و خارجی ایران است .<br /> این مجله که به زبان انگلیسی منتشر می شود در محافل تجاری و اتاق های بازرگانی ۱۵۲ کشور ـ کشورهای حوزه خلیج فارس ـ کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و آسیای میانه توزیع می گردد .<br /> این مجله پشتیبان و اسپانسر تمامی کنفرانس ها و همایش های ایران بوده و در نمایشگاه صنعت و روز ملی صادرات ( ۲۹ مهرماه که صادر کنندگان برتر سال ۸۷ ایران معرفی می گردند ) بصورت رایگان توزیع خواهد شد .<br /> لازم به ذکر است مجله ایران اکسپورتس در پرواز های هواپیمایی آسمان توزیع و در کشورهای سوئیس ـ امارات و کانادا دارای دفتر نمایندگی می باشد .<br /> <br /> تلفن دفتر مرکزی : ۲۲۶۷۹۰۵۳ ـ ۷<br /> <br /> فرد پاسخگو ک حمبدرضا عالم ۰۹۳۵۵۱۶۹۱۵۱