از روزهای اول پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فکر گسترش و توسعه فرهنگ اسلامی و بسط معارف الهی در صدر اهداف رهبران انقلاب قرار گرفت که با استقرار نظام جمهوری اسلامی این تفکر نهادینه شد. <br /> بنابراین معارف الهی، اصول عقاید، اخلاق، آداب زندگی، سیاست علمی می بایست از مفاهیم قرآنی و احادیث استخراج، تا با استفاده از ابزارهای تبلیغی زمان به شیوه های جذاب در اختیار مشتاقان دین و انقلاب قرار گیرد.