‏کمیته امداد امام خمینی (ره) به یمن اندیشه والای حضرت امام خمینی (ره) در چهار دهم اسفند ماه 1357 ‏و با فرمان مبارک ایشان بطور رسمی آغاز به کار نمود . در آن زمان شاید تصور اینکه چگونه این نهاد خوا هد توانست رسالت خطیرمحو فقر و محرومیت را از چهره میهن اسلامی برعهده گیرد ، بسیار دشوار می نمود و جز حضرت ایشان کمتر کسی توان چنین دور اندیشی و بینش ژرفی را داشت.