این ساختمان دارای 28 باب اتاق کار اداری و یک سالن اجتماعات بوده و مجهز به تاسیسات حرارت مرکزی و آسانسور می باشد. طبقه زیر زمین به موتورخانه و پارکینگ اختصاص یافته است. طبقه همکف در اختیار تلفنخانه ، کارپردازی ، چاپ و تکثیر و سالن احتماعات است.