این شهرک در کیلومتر 7 جاده سلماس ـ طسوج قرار دارد مساحت کل شهرک 5/32 هکتار ، مساحت زمین صنعتی 16/22 هکتار و تعداد قطعات تقسیم شده 2 قطعه می باشد . تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در این شهرک ، 5 واحد و تعداد شاغلان در این شهرک 87 نفر می باشند . در این شهرک صنعتی از کل کارگاهها 1 واحد در صنایع فلزی ، 4 واحد در صنایع مواد غذایی ، فعالیت می کند . شهرک صنعتی سلماس از لحاظ تعداد واحد صنعتی و میزان اشتغال ششمین شهرک صنعتی استان آذربایجان غربی می باشد .