شهر میاندوآب مرکز شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی با پهنه ای حدود 10 کیلومتر مربع قرار دارد. شهر میاندوآب به دلیل اینکه میان سیمینه رود و زرینه رود قرار گرفته است « میان دو آب » نامیده شده است . میاندوآب بدلیل قرار گرفتن در مسیر راه تبریز ـ مراغه ـ سنندج و ارومیه و پیوند دادن استان های آذربایجان غربی و شرقی و کردستان از جایگاه ارتباطی و نظامی و استراتژیک ویژه ای برخوردار است . هلاکوخان مغول روستای حسین آباد را که در چند کیلومتری جنوب شهر میاندوآب قرار دارد ، به پایتختی تابستانی خود انتخاب کرد . در گذر تاریخ ، مردان گوناگونی چون مادها ، ماناها ، اورارتوها ، کردها ، سلجوقیان ، ترک و مغولها در این ناحیه سکونت یافته اند .