شرکت حفاظ فرمان در سال 1371 فعالیت خود را در زمینه ساخت تابلوهای برق در شهرستان کاشان واقع در استان اصفهان شروع کرد و بعد از گذشت بیش از یک دهه فعالیت و تجربه مستمر هم اکنون افتخار دارد که با ظرفیت بیش از4000 تابلو در سال در بزرگترین منطقه صنعتی شهرستان کاشان، شهرک صنعتی راوند ، از جمله شرکت های پیشرو در تولید انواع تابلو و تجهیزات برق صنعتی در ایران زمین باشد.<br /> ساخت تابلوهای برق