دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan University of Technology) به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی ایران در سال 1353 واقع در بزرگترین قطب صنعتی کشور، در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی اصفهان و شمل شرقی خمینی شهر ، در دامنه کوه سید محمد در زمینی به وسعت 23 میلیون متر مربع احداث گردید.