اولین اقدام به تزریق خون در شهر اصفهان در بیمارستان کاشانی در سال 1336 آغاز شد . در آن زمان افرادی به روش حرفه ای اقدام به خون فروش می کردند و چون اغلب سالم نبودند ، به همین دلیل خون آنها نیز مناسب و سالم نبود بلکه احتمال خطر انتقال انواع مختلف عوامل بیماری زا از جمله ویروس‌ها به بیماران وجود داشت . <br /> سال 1345 ساختمان بانک خون در میدان خواجو شروع بکار کرد .