پرتال شهرستان لنجان در تاریخ 31/3/86 به همت کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرمانداری شهرستان لنجان افتتاح و به بهره برداری رسید.