۱ فوریه ۱۵۸۷  ـ الیزابت یکم پادشاه انگلستان دستور اعدام ماری استیوارت ملکه اسکاتلند را امضاء کرد!

الیزابت اول پادشاه انگلستان معروف به « ملکه باکره » در این روز در سال ۱۵۸۷ میلادی دستور اعدام ماری استیوارت پادشاه سابق اسکاتلند و مادر پادشاه وقت آن سرزمین را امضاء کرد و ماری …

الیزابت اول پادشاه انگلستان معروف به « ملکه باکره » در این روز در سال ۱۵۸۷ میلادی دستور اعدام ماری استیوارت پادشاه سابق اسکاتلند و مادر پادشاه وقت آن سرزمین را امضاء کرد و ماری یک هفته بعد ، هشتم فوریه ، گردن زده شد. ماری هنگام ازدواج با پادشاه فرانسه کاتولیک شده بود. وی پس از درگذشت شوهرش به اسکاتلند بازگشته بود ، ولی حاضر نشده بود دوباره تغییر مذهب دهد و پروتستان شود . اسکاتلندی های پروتستان که پی بهانه می گشتند کشته شدن شوهر دومش را در یک انفجار در کاخ سلطنتی و قصد ماری به ازدواج سوم را دستاویز قرار دادند ؛ او را برکنار و پسر خردسالش را برجایش نشاندند که ماری به انگلستان فرار کرد و به الیزابت اول پادشاه آنجا پناهنده شد . الیزابت که با کاتولیکها میانه خوبی نداشت او را تحت نظر قرار داد .
بعدا انگلیسی ها ماری را متهم کردند که با پادشاه کاتولیک مذهب اسپانیا تماس محرمانه گرفته و او را تحریک به لشکر کشی به انگلستان و تصرف این کشور کرده است . بنابراین از الیزابت اول تقاضای موافقت با اعدام او را کردند و وی دستور اعدام را امضاء کرد . شاید این نخستین بار در تاریخ باشد که یک ملکه حکم به اعدام ملکه دیگر داده باشد.
الیزابت اول دختر هنری هشتم است که دستور داده بود « آن بولین » همسر دوم خود و مادر الیزابت را گردن زده بودند.